دوره های آموزش زبان انگلیسی ویژه مقطع تحصیلی ابتدایی تا تحصیلات عالیه هم اکنون ثبت نام کنید و در اولین فرصت در کلاس های ویژه فشرده و عادی شرکت نمایید.

گروه آموزش زبان کودکان

توضیحات مربوط به این بخش در این قسمت نمایش داده می شود. توضیحات مربوط به این بخش در این قسمت نمایش داده می شود

گروه آموزش زبان مقطع ابتدایی

توضیحات مربوط به این بخش در این قسمت نمایش داده می شود. توضیحات مربوط به این بخش در این قسمت نمایش داده می شود.

گروه آموزش زبان راهنمایی و دبیرستان

توضیحات مربوط به این بخش در این قسمت نمایش داده می شود. توضیحات مربوط به این بخش در این قسمت نمایش داده می شود.

گروه آموزش زبان دانشجویان

توضیحات مربوط به این بخش در این قسمت نمایش داده می شود. توضیحات مربوط به این بخش در این قسمت نمایش داده می شود.

گروه زبان آزمون های بین المللی

توضیحات مربوط به این بخش در این قسمت نمایش داده می شود. توضیحات مربوط به این بخش در این قسمت نمایش داده می شود.

مکالمه و مکاتبه تجاری و کاری

توضیحات مربوط به این بخش در این قسمت نمایش داده می شود. توضیحات مربوط به این بخش در این قسمت نمایش داده می شود.

خدمات آموزشی جدید

جدیدترین خدمات

ارایه خدمات نوین آموزشی در آموزشگاه نخبگان، با بکارگیری تکنیک های جدید آموزشی بازده دانش پژوهان بطور چشم گیری بالاتر رفته و باعث می شود که دانش پژوهان در مدت زمان بسیار کم تری دوره های خود را به پایان رسانده و نمرات عالی بگیرند. ارایه خدمات نوین آموزشی در آموزشگاه نخبگان، با بکارگیری تکنیک های جدید آموزشی بازده دانش پژوهان بطور چشم گیری بالاتر رفته و باعث می شود که دانش پژوهان در مدت زمان بسیار کم تری دوره های خود را به پایان رسانده و نمرات عالی بگیرند.

مشاهده تمامی موارد
دانش پژوهان درباره ما چه می گویند.

نظرات دانش پژوهان

توضیحات در خصوص کیفیت آموزش و سطح دانش

زبان انگلیسی در سفر

دوره های پیشرفته زبان انگلیسی در سفر ویژه مسافرین و مهاجرین بصورت فشرده و ویژه  در کلیه روزهای هفته دوره های پیشرفته زبان انگلیسی در سفر ویژه مسافرین و مهاجرین بصورت فشرده و ویژه  در کلیه روزهای هفته دوره های پیشرفته زبان انگلیسی در سفر ویژه مسافرین و مهاجرین بصورت فشرده و ویژه  در کلیه روزهای هفته

سبدخرید